Hari Raya

MENU

Our
Menu

Hari Raya Mini Buffet
$22.80
Hari Raya Mini Buffet
$22.80
Hari Raya Bento
$7.50
Hari Raya Bento
$9.50
Hari Raya Buffet
$20.00
Hari Raya Buffet
$22.00